Interaktiva Workshops     

    Effektiva förändringsprocesser innehåller teori, praktik och reflektion!

De innehåller också nya perspektiv, inspiration, engagemang och träning!


Om workshops

– En workshop är ett dynamiskt verktyg som involverar och skapar upplevelser. Genom övningar, uppdrag och diskussioner blir processen levande och vital.

– Att presentera en teori utan att testa den är som att mata fåglar med ett brödrecept! När det teoretiska blir levande så händer något i oss. Först då kan vi reflektera.

– Skratt, glädje, gemenskap är återkommande ord i utvärderingarna från våra workshops. Insiktsfullt och lärorikt är andra ord. Det händer något när man gör saker tillsammans!

Det jag hör glömmer jag. Det jag ser minns jag.
Det jag gör förstår jag. Det jag reflekterar över består!

Välkommen att kontakta oss för information om våra workshops, metoder och modeller för förändring och utveckling!

Kommunikation   Gruppdynamik   Värderingar   Ledarskap

P.S. vi skräddarsyr även workshops för specifika processer!