Det du tränar på blir du bra på! Ju mer du vet om dig själv, din omgivning och din bransch, desto mer kan du påverka och lära dig. Och lära ut till andra.

Att vara beredd är första steget. Att vara redo är en förutsättning för att kunna leda. Mindstretching handlar om förberedelse inför förändring och utveckling.

När du är öppen och redo så gör det ofta hela skillnaden för om du lyckas eller ej. Då har du tillgång till fler perspektiv. Då ser du klarare. Då är det lättare att vara fokuserad och på tårna.

Mindstretching är träningen och förberedelserna som håller dig receptiv och redo. Mndstretching öppnar upp, tar ut svängarna, tänjer och utmanar. Allt för att du ska få så bred kunskap och inskit om vad som gäller för dig, ditt ledarskap och dina möjligheter.

”Det är bättre att få färre möjligheter och vara redo, än att få en massa möjligheter och inte ens vara beredd!”

 

Mindstretching Workshops – vidgar perspektiven och skapar energi!

En workshop är en fantastiskt form för lärdom och upplevelse. Den är interaktiv och engagerande. Den är reflekterande och praktisk. Den förenar nytta med nöje!

LEDARSKAP


För oss är ledarskap något som utvecklas inifrån. Och du kan träna på det och bli bättre på att leda andra! Därför är våra upplägg fulla av övningar, reflektionspass och praktik av teorier och modeller.

Vårt utbud för ledarskap:

  • Mitt Ledarskap – en ledarskapskurs i workshopformat
  • Ledarstöd för alla ensamma ledare
  • Ledarskapsträning tillsammans med andra ledare

VÅRA WORKSSHOPS


Våra workshops är interaktiva! Vi testar teoretiska metoder och modeller i praktiken och reflekterar kring vad de ger för resultat och effekt.  Läs mer

  • Kommunikation
  • Gruppdynamik
  • Värderingar
  • Personlig utveckling och ledarskap
  • Skräddarsydda upplägg!

Är du nyfiken på ledarskap eller på hur en workshop kan hjälpa dig och ditt team med utveckling?

Fyll i kontaktformuläret eller skicka ett mail på kontakt@mindstretching.se så kontaktar vi dig.
Eller ring 070 728 51 24

Inspiration och läsvärt!