Behovet av reflektion har aldrig varit större!

Med allt som händer i världen just nu, ökar även vårt behov av att reflektera. Vi behöver bearbeta våra tankar, upplevelser och vår oro. Reflektion är en viktig fas i alla processer, för att vi ska komma vidare och för att kunna ta till oss nya förutsättningar. 

Just nu tänker vi tankar vi aldrig tänkt förut. Just nu pågår händelser i världen som ger oss upplevelser och känslor vi aldrig tidigare upplevt. Vi kan inte bearbeta dem med samma gamla recept som vi alltid använt. Vi behöver bli bättre, utmana oss lite mer, våga lite mer.

Men hur gör man det?

Att reflektera är en fantastisk förmåga som vi människor besitter. Reflektion tillhör våra basbehov. Vi reflekterar dagligen, ofta utan att ens veta om det. Vi bearbetar och ifrågasätter våra upplevelser och intryck. Om vi inte gör det så kokar vi över. Vi gör det av självbevarelsedrift helt enkelt.

När massor av nya intryck och information sköljer över oss, behöver vi kunna sovra och välja bort sånt som inte är relevant. Samtidigt behöver vi ta ställning till saker och händelser vi aldrig tidigare behövt ta ställning till. Vi behöver välja när vi ska vara aktiva eller inte. För vi klara inte att ta ställning till allt! 

Aktiv reflektion handlar om är att ställa bra frågor, för att få bra svar; Är detta relevant? Tillför detta något till mig just nu? Vad tycker jag egentligen? Vad händer om jag ser det från andra hållet? 

Det finns massor av bra, kraftfulla frågor, både för att sortera och för att finna djupare svar. Aktiv reflektion ger oss möjligheten till nya perspektiv och information så att vi kan öka vår medvetenhet om vad som är/känns riktigt och viktigt. Det gör oss mer närvarande. 

Reflektion är oftast bättre än reaktion

Ju mer aktivt och medvetet vi reflekterar, desto fler tankar, känslor och upplevelser kan vi bearbeta. Och desto fler nya perspektiv och synvinklar kan vi tillskansa oss, utan att dräneras på energi. I det mediaflöde som florerar just nu är det svårt att värja sig. Det är svårt att hinna med att känna vad som är rätt eller sant. Så det gäller att förekomma på något vis.

Men med aktiv reflektion, alltså med reflektion istället för reaktion, så får vi en chans att välja själva när och hur mycket vi vill ta till oss. Det handlar alltså om att skapa ett utrymme för egna tankar och känslor. Vi behöver en frizon för att processa våra intryck och våra värderingar. Vi behöver ta oss tid att tänka själva! Hur kan vi annars göra oss redo att välja och ta mogna beslut?

Nu krävs närvaro och mod

Effekten av vårt reflekterande avgörs av vår inställning, vårt fokus, kraften i de frågor vi ställer. Samt av viljan och modet att våga titta på svaren. För ofta resulterar reflektion i insikter som kan upplevas utmanande eller provocerande. Särskilt nu. Då kan vi behöva reflektera över det också! 

Men insikt är också lugnande! För ju mer vi vet och känner oss säkra på, desto mindre rädda blir vi. Rädsla och panik frodas i ovetskap. Självkänsla och trygghet frodas i insikt och vetskap. Själva processen att komma dit kan vara såväl svår som utmanande och kräva mod.

Men det är alltid värt besväret!