En effektiv Workshop – 7 punkters checklista

När du ska boka en workshop till jobbet, eller själv gå en, kan du använda denna checklista. Stäm av punkt för punkt!

För att skapa engagemang och energi behöver en workshop innehålla följande:

  1. En tydlig innehållsförklaring
  2. Ett tydligt syfte
  3. Väl avsatt tid
  4. En del teori
  5. En del praktik
  6. En del reflektion
  7. En engagerad handledare

1 – En tydlig innehållsförklaring

Ju tydligare innehållsförklaringen för en workshop är, desto mer kan du förbereda sig mentalt. Även om du inte vet vad det kommer att handla om i detalj, eller hur det kommer gå till, så vet du åtminstone inom vilket ramverk det hamnar. Det gör det lättare att stämma av om det passar ert eller ditt syfte. Dessutom blir det enklare för dig att vara positiv och köpa “konceptet” för workshopen, vilket gör dig mer öppen för nya synsätt och perspektiv.

2 – Ett tydligt syfte

Med syfte menas workshopens Varför! Vad ska du få ut av den? Här är det viktigt att skilja på förväntade resultat och på varför du ska gå en workshop över huvud taget. En workshops syfte är att engagera, involvera och öppna upp för nya perspektiv. Det är även att fokusera kring ett givet ämne utan att ha alla svar. Att vara tydlig med det påverkar dina förväntningar och håller dem på en rimlig och ändå hög nivå!

3 – Väl avsatt tid

Att inte avsätta tillräckligt med tid för en workshop är som att sitta framför en öppen spis och säga: Ge mig värme så ger jag dig ved! Med gott om tid menas ett luftigt program. Hellre att workshopen innehåller någon eller några punkter, någon tes eller teori, än att den försöker få med allt! Se upp med workshops som utlovar för mycket! En workshop engagerar. Det innebär att alla deltagare vill delta och bidra. Det kan ta tid ibland. Med ett luftigt program finns utrymme för dynamik och spontanitet.

4 – En del teori

Varje workshop ska innehålla någon form av teori eller tes att utgå från. Den bör presenteras på ett sätt som gör dig öppen för att undersöka den, nyfiken att testa den eller modiga nog att ifrågasätta den. Detta avstamp skapar möjligheter för nästa steg…

5 – En del praktik

En workshop ska innehålla övningar, praktiska moment, interaktion eller träning. Det är det som gör hela skillnaden mot ett möte, en kurs eller en föreläsning. På en workshop deltar du och får upplevelser…

6 – En del reflektion

En workshop ska också ha gott om utrymme för reflektion (se punkt 3). Med nya upplevelser eller insikter behöver man reflektera. Att stanna upp lite och begrunda vad som händer, eller vad som kan hända, gör skillnad! Reflektion kan ske i mindre grupper, enskilt eller i flera steg. Detta är en avgörande del i utvecklingen. Detta gör att du tar med dig dina intryck hem, redan bearbetade till viss del. Jämför med en kurs, föreläsning eller ett möte. Där lämnas allt till dig själv att ta hand om efteråt. Och det vet vi ju alla hur det kan påverka uppföljningen, förändringen eller inspirationen… När livet kommer emellan…

7 – En engagerad handledare

En workshophandledare driver processen framåt. Eftersom en workshop inte har givna svar och sanningar, utan handlar om att utforska och upptäcka, så är handledaren just handledare. Inte lärare. Inte expert. Handledarens roll är att engagera, utmana, skapa utrymme för nya tankar och perspektiv. Han eller hon har ansvar för formatet och den dynamiska processen.

Dessa punkter kan du stämma av mot den workshop du vill gå eller arrangera på jobbet.

Kika även på skillnaden mellan workshops och möte/föreläsning/kurs