Frågor och svar om Workshops

Frågor och svar om Workshops

Vad gör en workshop för skillnad?

En workshop är interaktiv och skapar därför direkta upplevelser och erfarenheter. Till skillnad från t ex en föreläsning eller kurs, där du matas med information av mer teoretisk art, så får du i en workshop använda fler sinnen och delar av ditt inlärningsregister!

En workshop är ett pedagogiskt verktyg som passar de flesta.
Alla har olika inlärningsstilar. En workshop innehåller teoretiska delar, praktiska delar och reflektionspass. Den blandningen innebär att en workshop passar för en teoretiker, en praktiker och en som behöver tänka och känna efter. Samtidigt! Det är genialiskt!

Vad kan en workshop ge?

En workshop kan definition ge nya perspektiv och energi. Dessutom skapar workshops engagemang på ett plan som är svårt att hitta i andra former av utbildning eller processer.

När passar en workshop?

Står ni inför en utmaning? Är ni mitt uppe i en omorganisation eller ett projekt? Behöver ni bli tajtare som grupp? Ska ni sätta upp nya mål? Är det läge för att ha kul ihop och samtidigt jobba? En workshop passar i massor av olika lägen. Den stödjer den process som är aktuell!

Vad menas med interaktivitet?

Med interaktivt menas att du som deltagare deltar. Du sitter inte bara passiv, utan du utforskar och deltar i övningar. Du reflekterar och påverkar vad som sker. Det gör att interaktiva workshops och kurser blir mycket mer dynamiska. Det handlar mer om upplevelser än om kunskap, mer om erfarenheter än om teknik.

 

Kan man ha en workshop om vad som helst?

I princip så kan man det. Finns det en teori, tes eller en frågeställning, så går det att skapa en workshop kring det. Med praktiska övningar och reflektionspass kopplat till det teoretiska så blir det en workshop.

Vad kostar en workshop?

Svaret blir: hur långt är ett snöre? En workshop kan vara allt från 20 minuter till flera dagar. Det påverkar naturligtvis priset. Men generellt kan man väl säga att en workshopdag prismässigt ligger något lägre jämfört med en utbildningsdag på en kurs. Det finns naturligtvis stora variationer, men i spannet 2.000 – 5.000 kronor per dag är nog rimligt.
För grupper ligger ett rimligt pris på 1.000 – 3.000 kr per person och dag.

Hur vet jag att en workshop passar mig eller vår grupp?

A. Är du/ni intresserade av att arbeta praktiskt och inte bara teoretiskt?
B. Är du/ni nyfikna på att utforska svaren själva istället för att få dem serverade?
C. Är du/ni beredda att delta och vara generösa mot de andra deltagarna med dina/era reflektioner, tankar och funderingar?
DÅ är en workshop för dig eller din grupp!

Se även vår Checklista för workshops