Grupputveckling

Mobila koncept. Vi kommer till er eller till den konferensanläggning ni väljer för er konferens, kick-off eller ert möte.
Vår bas är på Österlen, men vi arbetar i hela Skåne och även i övriga delar av landet.

Grupputveckling heldag

En startdag för grupper i förändringsprocess eller i behov av att stärka teamet. Träna på samarbete och kommunikation. Teori, praktik och reflektion.

Cooperation Challenge – träna samarbete

PinnenlitenKlassisk teamutveckling med samarbetsövningar, kommunikationsövningar och praktiska tillitsövningar i naturen eller på konferensanläggningen.

Övningarna är enkla och alla kan vara med. Gruppen får ta hänsyn till alla deltagares förutsättningar. Varje grupp får en erfaren handledare som styr arbetet med instruktioner av övningar, samt håller i reflektionspassen efter varje övning.

Syftet med denna dag är att träna på samarbete och kommunikation, samt att skapa forum för reflektion och feedback.

Pris: för en heldag – från 900 kr/person. Minimidebitering 9.000 kr.
För en eventuell halvdag – från 750 kr/person. Minimidebitering 7.500 kr.
Alla priser exklusive moms. Eventuell lokalkostnad tillkommer.

Over & Out – träna kommunikation

walkie talkieDetta koncept handlar om att guida varandra med olika mycket information och med begränsade möjligheter att kommunicera.

Vi startar med ett kort teoripass om kommunikation. Syftet med det är att lägga fokus på vad kommunikation är och öppna upp för nya intryck. Där efter går vi vidare till den praktiska träningen.

Vi avslutar med ett längre reflektionspass med olika uppgifter kring kommunikation.

Syftet är att träna på kommunikation, samt att reflektera kring vad kommunikation är. 

Tid: ca 3 – 4 timmar

Pris: från 700 kr/person, beroende på antal och plats. Minimidebitering 7.500 kr.
Alla priser exklusive moms. Eventuell lokalkostnad tillkommer.

Filmuppdraget

videokameraDenna aktivitet handlar om kreativitet. Vi startar med ett kortare teoripass om skapandeprocessen för film, kopplat till modellen Tanke, Känsla, Handling.

Varje grupp får sedan samma uppdrag; att skapa en film på ett givet tema, t ex Utveckling, Samarbete, Gemenskap… 

Filmen får vara max 2,5 minuter lång och minimum 1,5 minuter lång. Upplägget kräver att filmen görs i en enda tagning. Så det blir mycket repetitioner, förberedelser och samarbete! Det kräver även en storyline och ett manus. Varje grupp får ett kompendium med förutsättningar och tips!

Efter filmarbetet visas filmerna. Varje film presenteras innan av sin grupp (hur de tänkte, vad de ville gestalta etc.). 

Efter filmvisningen håller vi ett reflektionspass kring samarbete och kommunikation. Vad fungerade bra? Vad kan göras bättre? Vad kan vi lära oss och ta med hem?

Storlek på filmteam: 4 – 6 personer.

Tid: ca 3 – 4 timmar

Pris: från 750 kr/person. Minimidebitering 7.500 kr.
Alla priser exklusive moms. Eventuell lokalkostnad tillkommer.

Söker du något annat?

Behöver din grupp något djupare eller mer specifikt?
Vi har lång erfarenhet av att arbeta med grupprocesser och utveckling.
Se gärna våra Workshops om utveckling.

Vi skräddarsyr koncept som passar ert syfte, er budget och era behov.