Grupputveckling

Grupputveckling 

En grupp utvecklas inte på en dag. Gamla invanda mönster, vanor och hierarkier kan hindra snabba resultat. Desto viktigare då att ta det långsamt och grundligt. Vi tänker i flera steg. Vi tänker att träning och repetition är viktiga grundstenar för utveckling.


En startdag

Man behöver börja någonstans. Vi presenterar här en heldag som handlar om hur grupper fungerar, om hur samarbete och kommunikation påverkar och om vikten av att reflektera för att lära sig något nytt. Till det lägger vi på feedbackträning!

Metoden för dagen är Teori Praktik Reflektion™. All utveckling och alla processer består av dessa delar. Vi går igenom dem alla och visar hur de påverkar varandra!

Teori

FIRO-teorin – en teori om gruppers olika utvecklingsfaser. Teoretisk genomgång, praktisk träning och reflektion.

Feedbackmodellen – en teoretisk modell om hur bäst ge och ta emot feedback. Den tränar vi också på och reflekterar kring.

Praktik

Praktiska samarbetsövningar med reflektioner direkt efteråt. Ett perfekt tillfälle att träna på feedback!

Praktiska kommunikationsövningar med reflektion kopplat till.

Reflektion

Vi avslutar dagen med en gemensam reflektionsrunda, såväl enskilt som i mindre grupper. Sen tar vi det i storgrupp.

Summa sumarum – det blir en fullspäckad dag med massor av action kring gruppdynamik, kommunikation och samarbete. Men det är ett luftigt program, så dyker det upp någon viktig frågeställning längs vägen, så finns det tid att ta tag i den!

Pris

15.000 kr + moms för upp till 12 personer.
För större grupper, begär offert.

Eventuell lokal och förtäring tillkommer. Eventuell resa, kost och logi för handledare tillkommer.
Vi utgår från Söderslätt i Skåne, men arbetar i hela landet.

Fortsättning

Efter denna heldag följer vi upp med ett utvärderingssamtal med de gruppansvariga. Utifrån vad vi kommer fram till där, så kommer vi med förslag till eventuell fortsättning, eller tips på lämpliga övningar eller förändringar ni kan göra själva.