Ledarskapsträning

För att bli bra på något behöver man träna. Det gäller även ledarskap!

Precis som toppidrottare bör chefer och ledare löpande träna på sitt ledarskap, för att utveckla och bibehålla en god form. I praktiken är det få ledare som har möjligheten att träna på sitt ledarskap, annat än live i vardagen. Att träna för träningens skull kan göra stor skillnad och verkligen ge dig som ledare chansen att utvecklas och få nya perspektiv på ditt eget ledarskap. 

Vi har arbetat med praktisk ledarskapsträning länge och har byggt upp ett fungerande koncept som bygger på kombinationen av teori, praktik och reflektion. En dag då och då kan räcka långt! 

Ledarskapsträning heldag

Så här går det till

Teori – vi startar med ett ganska kort teoretiskt pass kring vad ledarskap är, samt vad det betyder för dig. Vi går igenom några kortare teorier för feedback, ledarskapsstilar och gruppdynamik. En nyttig repetition för alla ledare, nya som erfarna!

Praktik – nästa del är fysiska/praktiska övningar kring t ex samarbete, kommunikation eller problemlösning, där var och en i gruppen får pröva att leda övningen. Efter varje övning får ledaren feedback från teamdeltagarna samt från oss. Detta följs av en öppen diskussion kring vad som hände i gruppen, med övningen i sig samt med ledarskapet. I dessa övningar finns utrymme för att testa nya sätt än de gamla vanliga rutinerna du känner dig bekväm med…

Reflektion – vi avslutar dagen med ett reflektionspass uppdelat i två delar. Egen reflektion och gruppreflektion. Syftet med denna del är att du ska få något verkligt med dig hem att fortsätta träna på, samt att de upplevelser du varit med om under dagen ska hinna landa i dig innan du far vidare in i vardagen.

Låter det som något för dig och dina kollegor?

Hör av er så skapar vi en ledarskapsdag bara för er!

Öppen ledarskapsträning

Vi arrangerar även öppna ledarskapsträningar då och då. De är till för dig som är ensam chef, entreprenör eller för dig som känner för att träna med andra än dina kollegor. Då samlas chefer och ledare från olika företag och organisationer och tränar tillsammans. Det är ett perfekt tillfälle att skapa nya referenser och perspektiv kring ledarskap!

Kontakta oss och anmäl ditt intresse. Ju fler vi har på intresselistan, desto tätare kan vi arrangera dessa tillfällen!