Reflektionssamtal

REFLEKTIONSSAMTAL

Har du någon du kan tal fritt med om ditt arbete?

Det kan vara skönt att ha någon att bolla med, någon att formulera sina tankar med och någon som kan bistå med råd, idéer eller utmaningar. Det kan göra ditt ledarskap, entreprenörsskap eller medarbetarskap mindre ensamt. Det bidrar till nya och bredare perspektiv på saker. Vilket i sin tur leder till ny energi och nytt engagemang.

Målet med reflektionssamtal är att finnas där för dig. Som ett stöd! Kontinuiteten i upplägget bidrar till ett ökat lugn, då du har en arena att bearbeta dina tankar, dina funderingar och din frustration på. Allt blir inte lika akut! Reflektion är ett sätt att varva ner och stressa av.

Upplägg

Upplägget bygger på samtal via telefon en eller ett par gånger i månaden. Dessa samtal är ca 1 – 1,5 timme. Utöver det har du möjlighet att när som helst lyfta luren och få 5 minuter extra vid behov.

Vi som står för reflektionssamtalen har lång erfarenhet av att jobba med utvecklingsprocesser, grupper och stöd i olika former.

Pris för grundupplägget är 5.000 kr/månad ex moms (2 samtal/månad). Självklart skapar vi ett  personanpassat upplägg för dig!

Kontakta oss om du är nyfiken på REFLEKTIONSSAMTAL. Ett första samtal på 30 minuter är gratis.

För grupper

Vi skapar upplägg för gruppreflektion på beställning. Mycket effektivt i t ex uppstart på ett projekt eller som avslutning. Gruppreflektion kan även användas som stöd eller ventil i olika skeden av processer. Dessa upplägg körs live, fysiskt på plats, ej via telefon. Kontakta oss för upplägg.

Referens

”I handledning med Magnus får jag stöd att se möjligheter i mitt ledarskap.  Jag får ny motivation i min kunskap och erfarenhet och samtidigt en utmaning att våga se i nya perspektiv, både som person och för den verksamhet jag ansvar för.  Ju mer jag vågar kliva ur min personliga ” komfortzon ”, ju mer glädje har jag av handledningen. Magnus använder sig av ”empowerment ”, hjälp till självhjälp.  Jag får en kartbild av möjligheter och verktyg. Jag utmanas att tänka, planera, genomföra och utvärdera mitt ledarskap  på ett mycket professionellt sätt. Magnus arbetar strukturerat och är skicklig att förstå kompexiteter i kommunikation och organisation.  Att han dessutom har en skön humor får summera min belåtenhet att ha Magnus som handledare i min person- och ledarutveckling.”

Amelie Junger/Församlingschef Eskilstuna Församling- Svenska Kyrkan
( 65 medarbetare att vara chef för )