Positiv provokation

Positiv provokation Provokation eller provocera (från latinets provocare, påkalla) innebär att medelst stimuli medvetet eller omedvetet utlösa ett visst beteende eller en viss reaktion hos någon eller något. Beteendet eller reaktionen avses eller anses ofta förevisa vissa egenskaper hos den eller det provocerade, som annars hade förblivit dolda eller förnekade. Hur kan man provocera på…

Mindstretching flyttar till Skåne!

Mindstretching Sweden flyttar till Skåne! Men vi fortsätter att jobba i hela landet! Nu firar vi 10 års-jubileum och passar på att flytta från norra Uppland till Österlen. I övrigt är det business as usual. Vi fortsätter vår mission att mindstretcha Sverige och skapa nya perspektiv och bredda människors medvetande. Där är vi geografiskt oberoende!…

Personlig utveckling

Vår definition av personlig utveckling! “Ökad medvetenhet om vem du är, vad du vill och vad du gör. Samt varför!” Allt som ökar din medvetenhet är en källa till utveckling! Utveckling finns överallt och är alltid tillgänglig – om du är mottaglig för den! Utveckling är ett val som styrs av din inställning och attityd! Att…