Positiv provokation

Positiv provokation Provokation eller provocera (från latinets provocare, påkalla) innebär att medelst stimuli medvetet eller omedvetet utlösa ett visst beteende eller en viss reaktion hos någon eller något. Beteendet eller reaktionen avses eller anses ofta förevisa vissa egenskaper hos den eller det provocerade, som annars hade förblivit dolda eller förnekade. Hur kan man provocera på…

Tid – varför är det en bristvara?

Tid – varför är det en bristvara? Jag märker ofta hur människor i min omgivning har svårt att få till det med tiden. De är så upptagna. Uttryck som ”Tiden flyger”, ”…när jag får tid…”, ”Vi ska ta tag i det, när…” och ”Jag kan ses vecka…” dominerar deras liv. Varför? Vad är det med…

Varför en Workshop?

Varför en Workshop? Varför ska du välja en workshop om du vill lära dig något nytt eller skapa energi i en grupp? Det finns många bra skäl till det: Den är aktiv och låter dig använda många sinnen! Den innehåller övningar och praktiska exempel Den skapar engagemang och nya perspektiv Den blandar teori, praktik och…

Personlig utveckling

Vår definition av personlig utveckling! “Ökad medvetenhet om vem du är, vad du vill och vad du gör. Samt varför!” Allt som ökar din medvetenhet är en källa till utveckling! Utveckling finns överallt och är alltid tillgänglig – om du är mottaglig för den! Utveckling är ett val som styrs av din inställning och attityd! Att…