Teori Praktik Reflektion™

Teori Praktik Reflektion™ är en modell för balans!
Ju mer balans du har mellan det teoretiska, det praktiska och ditt reflektionsarbete, desto effektivare process får du!
Den här modellen hjälper dig att skapa det!

Alla processer innehåller någon form av teori (tanke, idé eller metod), någon del praktik (aktivitet eller handling), samt någon del reflektion (utvärdering, analys eller en känsla). Allt hänger ihop. Utan någon av dessa delar blir det knappast någon process, utan mer ett statiskt läge.

Modellen består av tre delar:

Det teoretiska:  Teori x Praktik x Reflektion = Effekt (T x P x R = E).

Det praktiska:   göra, träna, utforska 

Reflektionen:    utvärdera, analysera, reflektera

Det jag hör glömmer jag. Det jag ser minns jag.
Det jag gör förstår jag. Det jag reflekterar över består!

Teorin och Formeln

Teori Praktik Reflektion™ är en modell som handlar om att skapa balans, nya perspektiv och insikter om varför vi får de resultat vi får. Rent teoretiskt så kan man se på det matematiskt och logiskt.
Syftet är att skapa ökad medvetenhet om hur du kan påverka dina resultat.

Praktisk användning av modellen

I praktiken kan man använda modellen Teori Praktik Reflektion™ till att utveckla såväl personliga processer, som för företagsutveckling och projektprocesser.
Genom att skapa balans och ökad medvetenhet om hur din process ser ut, kan du påverka dina resultat i framtiden.