The Mindstretching Workshop Formula

Vi har en egen formula för WORKSHOPS!

Med den kan vi skapa effektiva och inspirerande workshops om i princip vad som helst!

En workshop är ett kreativt och involverande alternativ till kurser, föreläsningar och möten. Här är det verkligen fantasin och innovationskraften som sätter gränser. 

Information, rutiner, hantverk, brainstorm, kartläggningar, resursinventeringar, projektstarter, specifika processer, ledarskap, gruppdynamik, värderingar, utveckling av koncept, kreativitet, utveckling av personliga kunskaper och egenskaper. 

När man skapar en WORKSHOP är det några saker som krävs för att allt ska fungera:

  • Dramaturgin – det behöver finnas ett flöde som gör det intressant och håller deltagaren allert
  • Interaktivitet – deltagandet är vad som skiljer en workshop från en vanlig kurs eller föreläsning
  • Kvaliteten – teorier, övningar och reflektionspass behöver hålla en jämn nivå

Detta är basen i vår Mindstretching Workshop Formula (MWF). Alla våra workshops innehåller teori, praktik och reflektion i en väl balanserad mix.

Själva innehållet och ämnet för workshopen kan variera kraftigt från en workshop till en annan. Men formulan består.
Det här sättet att lära sig eller lära ut bygger mer på att skapa upplevelse och erfarenheter/referenser än att tillföra kunskaper.
Målet är att skapa nya perspektiv och att stretcha på det man redan trodde att man visste.
Därför är WORKSHOPS ett fantastiskt komplement till teoretiska modeller och faktiska ämnen.

Lägg till den gruppdynamiska effekten av att arbeta tillsammans och du har ett vinnande koncept!

Det jag hör glömmer jag. Det jag ser minns jag.
Det jag gör förstår jag. Det jag reflekterar över består!