TPR i praktiken

När har man användning av denna modell? När gör den nytta?

Att ha balans i en process är avgörande för hur effektiv den är. Den här modellen visar det tydligt. Formeln Teori x Praktik x Reflektion = Effekt är enkel och lättanvänd. Det handlar om att hålla jämn kvalitet mellan de olika parametrarna i en process. Läs mer om formeln

I det dagliga livet är denna modell ett verktyg för att stämma av riktning, nuläge och balans. Vi vill alla ändra på saker när vi inte känner oss nöjda. När frustrationen kommer smygande vill vi skaka av oss den genom att testa något annat. Och det är bra. Frustration kan vara det avgörande första steget till positiv förändring. Samtidigt så har vi en tendens att göra förändringar inom det område där vi känner oss trygga! Och det kan leda till ökad obalans istället för tvärt om!

Exempel: Du har en lysande idé. Du arbetar med den och idén blir bara bättre och bättre. Du lägger också en hel del tid och energi på att reflektera kring hur den skulle fungera i praktiken. Samtidigt så testas den inte i praktiken! Så hu har inga data att gå på. Att testa den i praktiken innebär en hel massa energi i form av oro, prestige, tid eller vad det nu kan vara. Så istället för att testa den och se hur din idé fungerar, så fortsätter du att lägga mer tid där du känner dig bekväm, dvs på teorin eller reflektionen kring hur den skulle fungera OM den sattes i praktiken!

Obalansen mellan parametrarna stiger! Effekten av din idé minskar! Om du ska få någon effekt av din idé, behöver du testa den, så enkelt är det. 

TPR i en arbetsgrupp

Modellen Teori Praktik Reflektion™ kan användas för att skapa överblick och nya perspektiv. Genom att arbeta med teoretiska övningar, som sedan omsätts i praktik, så finns det massor att reflektera kring. Det är det vi gör i våra workshops. De är alla uppbyggda efter modellen Teori Praktik Reflektion.

TPR är en perfekt modell för att träna utveckling. När man väl lärt sig modellen är det enkelt att se gapet mellan parametrarna i processen och hitta vägar för att skapa balans.

Ibland är samarbete med andra det enklaste och smartaste svaret. Någon är bra på teoretiskt tänkande, någon annan är en doer och en tredje är bra på utvärdering. Det är det som är styrkan i en grupp, att alla är olika.

På jobbet

På samma sätt kan man studera sina egna processer på jobbet enligt denna modell.

Hur fungerar våra säljstödsfunktioner? Vilken kvalitet har de? (Teoretiskt)
Hur fungerar de i realiteten? Hur påverkar de våra säljare?Används de? Hur påverkar de våra kunder? (Praktik)
Vad gör de för skillnad? Vad får vi för resultat/effekt av dem? (Reflektion)

Nästa steg blir att efter analysen (reflektionen) summera intrycken och mäta kvaliteten på respektive parameter. Var ska vi lägga energin? På säljstödet i sig, på användandet av det, eller på att öka medvetandet av vilken effekt de har om de används på rätt sätt?