TPR – Teorin och formeln

Teoretiskt sett så är denna modell tämligen enkel. För att en process ska vara effektiv och smidig behöver de olika delarna i den vara i balans! Det är allt!

Det säger sig ju självt, eller hur, att utveckling i balans är bättre fungerande än utveckling i obalans. Och för att visualisera det så har vi skapat en formel, ett matematiskt sätt att visa det på:

Teori x Praktik x Reflektion = Effekt

T x P x R = E

Vi arbetar med en skala 0 – 10 för varje parameter. Skalan visar kvalitetsgraden hos varje parameter. Med kvalitetsgrad menas den sammanlagda tiden, engagemanget, resurserna, styrkan mm för respektive parameter.

Här kommer ett exempel med totalt 15 enheter i formeln (snittet av 0 – 10 x 3):

T = 3
P = 5
R = 7

3 x 5 x 7 = 105

Denna process har alltså rätt lågt på Teori (metod, idé, tanke), medel på Praktik (vad som görs) och rätt högt på Reflektion (utvärdering, eftertanke).

Med samma kvalitetsmängd, men jämnare fördelat ser det ut såhär:

4 x 5 x 6 = 120

Det är en ökning med 14 % genom att använda vad man ser i Reflektionen och omsätta det till ökad kvalitet i Teorin! Helt jämnt fördelat ser det ut såhär:

5 x 5 x 5 = 125 (+ 19 %)

Några andra exempel:

2 x 4 x 9 = 72 (- 30 % i jämförelse med första exemplet)

2 x 3 x 10 = 60

8 x 2 x 5 = 80

Vikten av en jämn fördelning är alltså av stor vikt för effektiviteten i en process!

En liten förändring kan göra stor skillnad

Låt oss nu anta att processen får mer resurser av något slag. Var ska den läggas? Var påverkar den mest?

Vi tar det ursprungliga exemplet 3 x 5 x 7 = 105.

4 x 5 x 7 = 140
3 x 6 x 7 = 126
3 x 5 x 8 = 120

Här ser man tydligt hur jämnheten påverkar effekten! Genom att tajta ihop spannet mellan högsta och lägsta parameter, så ökar effekten. Och det är logiskt!

Notera även att en enda enhets tillägg (från 15 enheter till 16) i samtliga fall ökade effekten! En ökning från 15 till 16 är en ökning med 6,7 %. Ökningen i effekt blev 33, 20 respektive 14 %! Ingen dålig investering va?

Kompensationseffekten

Varför x istället för +? Varför multiplikation istället för enkel summering? Summan av vad vi tänker, gör och känner räcker väl?

Nej, vi tycker inte det! Vi tror inte att du kan kompensera en dålig idé med hårt arbete, eller att du får något gjort om du bara tänker och känner.

7 x 0 x 8 = 0

7 + 0 + 8 = 15

5 + 5 + 5 = 15

Vi tror inte att en process helt utan praktisk inblandning kan vara lika mycket värd som en utan! Därför väljer vi att framställa vår formel med multiplikation. Dessutom visar det förhållandena mellan parametrarna och förändringarna som sker på ett tydligare sätt.

Skalan 0 – 10

Denna skala är mätbar om man har parametrar för den. Den kan också vara intuitiv och subjektiv. Vi har alla en känsla inom oss vad saker är värt. Den arbetar vi mycket med i våra övningar.

“På en skala mellan 0 och 10, vad ger du denna middag för poäng”. Svaret finns där. Med lite träning blir vi bättre på att hitta svaren. Vi lär oss också snabbt att hitta vad som saknas för en högre poäng.

Vi kallar det för självskattning. Det är första steget i träningen att hitta balansen mellan det teoretiska, det praktiska och reflektionen. Att jämföra dem med varandra kan vara lättare än att ge poäng till en av dem.

På en arbetsplats, med faktiska siffror och underlag, kan formeln användas mer exakt. Och det är precis samma princip som gäller då. Balansen mellan parametrarna påverkar effekten.

Läs mer om TPR i praktiken