Träna ditt Ledarskap

HUR ÄR DU SOM LEDARE?
VEM ÄR DU SOM LEDARE?

För att bli bra på något behöver man träna på det. Det gäller även ledarskap!

I kursen TRÄNA DITT LEDARSKAP får du möjligheten att utforska dig själv som ledare. Du får träna på att leda grupper i olika övningar, du får ta del av livgivande diskussioner om ledarskap och du får pröva och utforska handfasta verktyg och metoder.

Övningarna ger underlag för FEEDBACK, både att ge och att få. Tillsammans med dina kurskollegor turas du om att leda övningar och att vara ledare för olika scenarier. Kopplat till varje övning finns gott om tid för reflektion och utvärdering.

Syftet med kursen är att fördjupa din egen kunskap och insikt om vem du är som ledare. Kursen har inte fokus på att tillföra nya tekniker eller kunskaper kring ledarskap. Detta är en upplevelsebaserad kurs, med fokus på träning av ditt ledarskap.

Kursen bygger på en välbalanserad mix av teori, praktik och reflektion. 

Träna ditt Ledarskap passar för såväl nya chefer, som mer erfarna chefer och ledare. Naturligtvis är entreprenörer och andra som vill veta mer om sitt eget ledarskap välkomna!

Tid: 2 dagar (Dag 1: 9:00 -20:00, Dag 2: 9:00 – 16:00)
Pris: 9.000 kr + moms
Plats: i en storstadregion nära dig*

Anmälningsförfarande:
Fyll i en intresseanmälan till oss. Vi skickar dig ett ansökningsformulär samt information om kommande kurser. Vår ambition är att sätta samman en dynamisk mix av deltagare till varje kurs.


* Vi arbetar främst i och omkring städerna Malmö, Göteborg och Stockholm. Men om intresse finns med flera deltagare från annan region, så arrangerar vi självklart kurs även där.

Referenser: 

Vi har under 13 år varit del av Nordea Banks interna ledarskapsutbildningar och där hållit i den praktiska delen med ledarskapsträning.
Vi har arbetat med Svenska Kyrkan i Eslkilstuna kring ledarskapsfrågor.
Vi har 20 års erfarenhet av grupputveckling och ledarskap med olika företag landet runt.