Ledarstöd

Ledarstöd

Det kan vara ensamt på toppen!
Det kan också var mycket ensamt i mitten! 

I mitt arbete med alla möjliga sorters chefer och ledare känner jag igen denna ensamhet hos alla. Den ser olika ut, men den finns där.

Ibland handlar ensamheten om att vara ytterst ansvarig. Det finns således ingen annan att fråga. Ingen att luta sig mot. Såklart blir det ensamt. Och ibland handlar ensamheten om att inte blotta sig. Saknaden av tillit och att andra finns där för ens välbefinnande eller support kan vara påtaglig i en mellanchefsposition. Konkurrens och misstänksamhet skapar helt enkelt inte en bra miljö att vara ledare i.


En generös organisation

I en generös organisation handlar ledararbetet om att ge cheferna och ledarna de förutsättningar som krävs för att kunna vara just ledare. Jag är inte längre förvånad när jag möter organisationer som väljer det precis motsatta. De krav de ställer på sina chefer utan att förse dem med redskap och förutsättningar för att kunna utföra sitt jobb bra, är orimliga. Och det påverkar naturligtvis dessa chefers arbetsgrupper, som får ta smällen. Vilket leder till missnöje, som sätter ännu större press på chefen. Och så går det runt, runt i en negativ spiral.

Den äldre mentaliteten om att konkurrens är det bästa för att uppnå goda resultat är i mitt tycke förlegad. Människor som konkurrerar drar ner varandra. På varje vinnare finns minst dubbelt så många förlorare, ofta tiofalt så många. Att ha en “vinnare” som role model för ledarskap är som att ha en opedagogisk coach i fotbollslaget. Det fungerar en stund, men inte i längden.

Att däremot skapa vinnarkultur i en grupp är något helt annat. För det krävs generositet och tillit. Åter med en koppling till ett fotbollslag – vilka vinner en liga? De som har harmoni, eller hur? Det lag som stöttade varandra längs vägen och tog ansvar.


Var generösa mot era chefer och ledare

Ge era chefer och ledare möjligheten att skapa denna tillit och kultur. Ge dem möjligheten att utvecklas själva. Ge dem möjlighet att få nya perspektiv, så att de kan frångå de invanda bilderna av hur en chef ska vara.

I min roll som ledarstöd möter jag ofta en mycket traditionell bild av chefsskap. Men med några enkla och effektiva övningar kan jag tillsammans med min kund komma vidare och förbi denna bild och skapa en nyare och en betydligt mer personlig bild, anpassad utifrån just denna ledare.

Och bara att slippa vara helt ensam, att ha någon att prata med, diskutera och bolla idéer är ovärderligt, när målet är att skapa medvetna chefer och ledare.

Upplägg

1 – 2 samtal i månaden, ca 1 – 1,5 timme per gång.
X antal “spontansamtal” per månad, 5 – 15 minuter styck

Övningar, utmaningar, diskussioner, öppna frågor, teori, praktik, reflektion…

En enkel och fungerande struktur, som ger utrymme att reflektera och jobba aktivt mot förändring, ökad medvetenhet och nya perspektiv.

Detta är ett billigt alternativ till utbrända chefer och avdelningar utan ledare!

// Magnus