WORKSHOP Gruppdynamik

 

WORKSHOP Gruppdynamik är en interaktiv workshop med målet att utforska vad gruppdynamik är. Den innehåller teori om gruppdynamik (FIRO), praktik i form av övningar, samt reflektionspass för insikter och lärdomar kring hur grupper fungerar.
Denna workshop bokas för grupper. Ni väljer själv tid och plats.

Gruppdynamik, vad är det?

I den här workshopen pratar vi om grupper ur perspektivet människor tillsammans. När människor samlas i grupper så uppstår olika beteenden och ageranden. Det finns många saker som är lika för de flesta grupper, återkommande mönster. Med vetskap om dem, och om att de över huvud taget finns, så ökar våra chanser att utvecklas i grupp.

FIRO-teorin

Vi använder i denna workshop FIRO-teorin som grundpelare. Det är en enkel och tämligen heltäckande teori för gruppers utvecklingsfaser. Med den som kompass så får ni möjlighet att testa olika scenarion, för att på så sätt öka era chanser till förståelse om hur grupper fungerar och drivs. Samt var och ens egen påverkan på gruppen!

Interaktivt – Ni kommer inte att sitta still

En WORKSHOP består av övningar, experiment och reflektionspass. Vi tror att du förstår bättre om du själv deltar, än om du sitter bredvid och tittar på. Men oroa dig inte, det handlar inte om att stå på scen eller att prestera något. Det interaktiva består i tankeövningar, gruppövningar och diskussioner. Även de korta teoripassen är interaktiva och öppna för frågor och svar. Eller funderingar…

Vad var och en kan räkna med

Du kan räkna med att du kommer att skratta massor, att du lär dig något nytt om dig själv, att du går därifrån med en lite större insikt om gruppers utveckling. Du kan också räkna med att du tydligare kan se din egen påverkan på andra och på gruppen. Samt hur du själv påverkas av andra. Förhoppningsvis ger det dig ökade valmöjligheter att agera smart och i linje med dina värderingar och gruppens mål och ambitioner.

Vår målsättning

Den här Workshopen handlar om att utforska vad grupputveckling är. Det finns så många olika metoder och synsätt kring det, olika tillvägagångssätt och pedagogiker. Vi presenterar grunderna, det som är gemensamt för all grupputveckling. Och det presenterar vi på ett kul, inspirerande och tryggt sätt.

Grundkoncept:
Tid:
1 dag (6 timmar + lunchrast)
Pris: 15.000 kr + moms för grupp upp till 20 personer
För anpassade tider, platser, antal personer eller specifika önskemål om innehåll, kontakta oss för offert!

Kontakta oss för offert!

Ditt namn

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Meddelande

Fler workshops

Kommunikation   Värderingar

Skräddarsydda workshops