WORKSHOP Värderingar

Denna Workshop handlar om att utforska vad värderingar är, hur de påverkar oss och var de kommer ifrån. Den är interaktiv och består av teori, praktik och reflektion.
Den här är en workshop är för befintliga grupper. Fokus ligger på er egen värdegrund och gruppkultur!

Värderingar – ett mysterium! Eller?

Var kommer våra värderingar ifrån? Hur påverkas vi av dem?

För att kunna dyka djupare in i dessa frågor behöver vi först ta reda på VAD en värdering är?

Med enkla teoretiska teser och praktiska övningar kommer vi att gemensamt forska kring vad värderingar betyder för dig. Varför är de viktiga? På vilket sätt påverkas jag av dem? Hur kan jag påverka andra med dem?

Reflektion och feedback

I samband med övningarna finns det gott om tid för reflektion, diskussion och feedback. Ämnet värderingar handlar inte bara om rätt och fel. Det handlar även om kommunikation, gruppdynamik, problemlösning etc.

Syftet med denna workshop

Syftet är att öka medvetenheten om hur vi påverkas av värderingar och hur vi kan göra för att välja nya om vi fastnat i gamla invanda värderingar som inte längre tjänar sitt syfte.

Gruppvärderingar

Vi avsätter vi tid till att “inventera” er nuvarande värdegrund, för att se om den behöver en uppfräschning eller en hel renovering!

Interaktivt – du kommer inte att sitta still

En WORKSHOP består av övningar, experiment och reflektionspass. Vi tror att du förstår bättre om du själv deltar, än om du sitter bredvid och tittar på. Men oroa dig inte, det handlar inte om att stå på scen eller att prestera något. Det interaktiva består i tankeövningar, gruppövningar och diskussioner.

Grundkoncept:
Tid:
1 dag (6 timmar + lunchrast)
Pris: 15.000 kr + moms för grupp upp till 15 personer
För anpassade tider, platser, antal personer eller specifika önskemål om innehåll, kontakta oss för offert!

Kontakta oss för offert

Ditt namn

Din epost (obligatorisk)

Telefon

Meddelande

Fler workshops

Kommunikation   Gruppdynamik

Skräddarsydda workshops