Workshop vs kurs/föreläsning/möte

Det finns fördelar med alla dessa former av interaktion.

Fördelarna med workshops är:

  • Interaktiviteten – en workshop är interaktiv och skapar engagemang!
  • Nyfikenheten – en workshop är utforskande och har sällan givna svar!
  • Dynamiken – en workshop får med mer än bara hjärnan!
  • Inkluderandet – i en workshop kan alla bidra och delta!
  • Breddkompetens – tar vara på olikheter!
  • Transformerandet – en workshop går från veta/kunna till förstå (genom upplevelse)
  • Teamkänslan – en workshop ger belöningen direkt, vilket påverkar teamet
  • Värdegrundsskapandet – i en workshop finns massor av utrymme att integrera värdegrundsarbete genom praktik!
  • Perspektiven – en workshop skapar många olika sätt att se på ämnet, inte bara “lärarens”.

Jämför med dina egna erfarenheter från de kurser och föreläsningar du gått på!

Jämför också med alla de möten du deltagit i! Hade några av dem tjänat på att genomföras i workshopformat?