WORKSHOPS

Workshops - ett effektivt verktyg för utveckling!

En Workshop funkar för olika typer och hjärnor. Samtidigt!

Det är genialiskt!

    • En workshop är interaktiv
    • Den innehåller teori, praktik och reflektion
    • Den är flexibel och anpassningsbar i tid, syfte och mål
  • En workshop passar lika bra för en teoretiker, som för en praktiker eller för den som behöver tänka och känna efter.   Läs mer

Behöver du utveckla ditt team eller din verksamhet?

Interaktiva Workshops

Kommunikation
Gruppdynamik
Värderingar
Personligt ledarskap

Skräddarsydda workshops 
Specifika processer, information, inspiration. Ett verktyg för utbildning.
Läs mer

Vill du lära dig mer om workshops?

Är du konsult, utbildare, entreprenör?
Är du chef, teamledare, med i en ledningsgrupp?

Om du vill lära dig mer om workshops och om hur de funkar, kontakta oss så pratar vi vidare om det!

Receptet på en lyckad workshop

En del teori

En workshop har ett budskap, en tes eller en kunskap den ska förmedla. Så den övergripande teorin kring ämnet har sin naturliga plats. Ju enklare desto bättre!


En del praktik

En workshop handlar mer om inlärning än om utlärning! Därför är interaktiviteten hos deltagarna en av huvudingredienserna i receptet för en lyckad workshop.  Praktiska övningar och engagerande exempel är vitala för resultatet!


En del reflektion

Att få tid att reflektera och verkligen insupa nya tankar och perspektiv är en annan betydande del av processen. Alla bearbetar på olika sätt. Att blanda enskild reflektion med gruppreflektioner är både effektivt och skapar ett dynamiskt flow i workshopen.

Obs! Det är viktigare med kvaliteten på råvarorna, än på mängden eller tiden!

Klart! Skjuts in i ugnen och baka i allt från 20 minuter till flera dagar, beroende på innehåll, syfte, mål och ambition!