Mindstretching Sweden

Välkommen!
Du har kommit till Mindstretching, ett företag som satsar hårt på stöd till ledare och medarbetare genom samtal, reflektion och praktisk träning.

Vår filosofi kring utveckling bygger på tesen; det bästa sättet att lära sig något är att reflektera och vara ödmjuk inför vad du ser eller upptäcker då du gör det.

Handledning:
Har du någon du kan prata fritt med?
Finner du tillräckligt med utrymme för reflektion?
Har du tid och resurser att se på saken ur olika perspektiv?
Läs mer

Kurser och workshops:
Gruppdynamik, kommunikation, värderingar, personligt ledarskap…
En interaktiv kurs eller workshop ökar möjligheterna för effektiv reflektion.
Se mer i menyn

“We do not learn from experience… we learn from reflecting on experience.” 

Detta citat beskriver grundbulten i vår verksamhet. Genom dialog, övningar, träning och reflektion skapar du förutsättningar för utveckling och förbättringar.

Nyttan med reflektion

Förmågan att reflektera ger dig många fördelar:

  • Nya perspektiv 
  • Bearbetning av intryck och upplevelser
  • Nya insikter och ökad medvetenhet

Dessutom kan reflektion:

  • Reducera stress
  • Lätta på trycket
  • Ge en god känsla i kroppen och själen

Välkommen att kontakta oss när du vill prata utveckling!