Positiv provokation

Positiv provokation Provokation eller provocera (från latinets provocare, påkalla) innebär att medelst stimuli medvetet eller omedvetet utlösa ett visst beteende eller en viss reaktion hos någon eller något. Beteendet eller reaktionen avses eller anses ofta förevisa vissa egenskaper hos den eller det provocerade, som annars hade förblivit dolda eller förnekade. Hur kan man provocera på…

Ledarstöd

Ledarstöd Det kan vara ensamt på toppen! Det kan också var mycket ensamt i mitten!  I mitt arbete med alla möjliga sorters chefer och ledare känner jag igen denna ensamhet hos alla. Den ser olika ut, men den finns där. Ibland handlar ensamheten om att vara ytterst ansvarig. Det finns således ingen annan att fråga.…

Mindstretching flyttar till Skåne!

Mindstretching Sweden flyttar till Skåne! Men vi fortsätter att jobba i hela landet! Nu firar vi 10 års-jubileum och passar på att flytta från norra Uppland till Österlen. I övrigt är det business as usual. Vi fortsätter vår mission att mindstretcha Sverige och skapa nya perspektiv och bredda människors medvetande. Där är vi geografiskt oberoende!…

Mindstretching och Mindfulness

Mindstretching och Mindsfulness Jag såg just ett program på TV om Mindfulness och jag slås av en hel massa insikter. Mindstretching är motsatsen med samma syfte och mål. Jag antar att jag undermedvetet skapat Mindstretching så att det passar mig. För jag har testat meditation vid flertalet tillfällen i olika stadier i mitt liv, olika…

Tid – varför är det en bristvara?

Tid – varför är det en bristvara? Jag märker ofta hur människor i min omgivning har svårt att få till det med tiden. De är så upptagna. Uttryck som ”Tiden flyger”, ”…när jag får tid…”, ”Vi ska ta tag i det, när…” och ”Jag kan ses vecka…” dominerar deras liv. Varför? Vad är det med…

Personlig utveckling

Vår definition av personlig utveckling! “Ökad medvetenhet om vem du är, vad du vill och vad du gör. Samt varför!” Allt som ökar din medvetenhet är en källa till utveckling! Utveckling finns överallt och är alltid tillgänglig – om du är mottaglig för den! Utveckling är ett val som styrs av din inställning och attityd! Att…